Rehabilitační a fyzikální medicína

 

Rehabilitační  a fyzikální medicína je poměrně nový lékařský obor, který ale získává čím dál větší věhlas. Vědeckými postupy bylo dokázáno, že jeho význam v medicíně je nezastupitelný a jeho působení nahrazuje některé léčebné metody, které v minulosti pacienta zbytečně zatěžovaly, aniž by přinesly větší efekt, než právě působení rehabilitační a fyzikální medicíny.

Rehabilitační  a fyzikální medicína posuzuje schopnost k různým typům zátěže z hlediska nejen pohybového, ale i ostatních systémů, zabývá se racionální preskripcí kinezioterapií, fyzikální terapií, ergoterapií, terapií s použitím přírodních léčebných zdrojů i praktickým prováděním základních terapeutických postupů, racionální preskripce a odpovídající farmako­terapie.

Tento lékařský obor je schopen v plné šíři léčit bolestivé stavy hybného systému a zejména jeho funkční změny.

Specialista v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny působí na ambulantních i lůžkových pracovištích nebo v léčebných a rehabilitačních ústavech a lázeňských zařízeních. Zde provádí  komplexní analýzu neuro-muskulo-skeletálního aparátu včetně indikace dalších diagnostických postupů a jejich komplexního zhodnocení.

Je způsobilý podávat ergodiagnostické podklady a rekomendace pro posudkové účely a hodnotit zbylý pracovní potenciál u osob dlouhodobě postižených na zdraví a zajišťovat posudkovou činnost v oboru.